Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně (2019)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. 12. 2019 – místopředesda představenstva provedl odečet aktuálního stavu patního vodoměru a nahlásil jej společnosti VaK Vyškov a správci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 12. 2019 – proveden pravidelný úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. 12. 2019 – správci byly předány záložní klíče od sklepů ve všech vchodech domu k zabezpečení přístupu v případě havárie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. 12. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. 12. 2019 – firma VYTEZA zahájila odstraňování závad zjištěných při výměně vodoměrů firmou ista ČR v září 2019. Aktuálně byly odstraněny závady, kde hrozily havárie. Odstranění ostatních nahlášených závad je plánováno na začátek roku 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 12. 2019 – Ing. Korolkovová nahlásila havárii – únik vody ve vchodu Osv. 8 ve sklepě vlevo; oprava byla provedena 13.12. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. a 5. 12. 2019 – firma VYTEZA odstranila havárie na topení v BJ 15 a 16 ve vchodu Osv. 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. 11. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 11. 2019Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2020 (s DPH 15 %) a od 1. 5. 2020 (s DPH 10 %)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 11. 2019 – členská schůze BD svým usnesením změnila složení kontrolní komise BD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 11. 2019 – proveden pravidelný úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. 11. 2019 – v souladu s městskou vyhláškou byla provedena pravidelná podzimní deratizace ve sklepích našeho domu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. 10. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. 10. 2019 – proveden pravidelný úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. 10. 2019 – při výměně vodoměrů firmou ista ČR v měsíci září byly zjištěny závady na uzávěrech vody v některých bytových jednotkách. Jejich výměna bude řešena hromadně cestou BD. O termínu provedení budou dotčení členové BD včas informováni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. 10. 2019 – firma DEER Brothers dokončila kontrolu a opravu otopné soustavy ve společných prostorách

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 10. 2019 – firma ista ČR vyměnila 1 vadný měřák tepla

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 9. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. 9. 2019 – byl proveden pravidelný měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. – 24. 9. 2019 – provedla firma ista ČR výměnu vodoměrů a měřáků tepla. Představenstvo BD děkuje všem členům družstva za zpřístupnění bytů k provedení výměny.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. 9. 2019 – pracovníci firmy Harmonie  dle možností seřídili zavírání dveří ve všech vchodech (oba vstupy).
Nastavení dveří (u schránek) je provedeno na zavřené mezidveře => při jejich trvalém otevření je hlučnost
(bouchání) samozřejmě větší.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. 9. 2019 – na základě doporučení firmy VYTEZA při zahájení otopné sezóny 2019 provedla spol. DEER Brothers kontrolu otopné soustavy. Vzhledem k tomu, že  ve vchodu 8 byla zjištěna zkorodovaná trubka (pod izolací), bude v nejbližší době provedena důkladná kontrola rozvodů ve všech vchodech.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. 9. 2019Upozornění na zahájení otopné sezóny – pravidla pro zahájení vytápění

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. 9. 2019 – výměna prasklé žárovky v úklidové místnosti Osv. 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 8. 2019 – řešeno nefunkční osvětlení společných prostor a nepojízdného výtahu Osv. 7 – vypadlý el. jistič osvětlení + hlavní el. jistič

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 8. 2019 – proveden měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. 8. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. 8. 2019 – úklidová firma byla upozorněna na nesoulad mezi skutečným a zapsaným časem provedení úklidu ve vchodu Osv. 6 dne 20. 8. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. 8. 2019 – objednáno seřízení vchodových dveří Osv. 7 (bouchání při zavírání v nočních hodinách hlásil Mgr. Čejka)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. 8. 2019 – opraveno nefunkční světlo v pravém sklepě Osv. 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. 8. 2019 – představenstvo BD žádá všechny obyvatele vchodu Osvobození 8 o neprodlené odstranění odpadu (krabic a pytle) ze společných prostor v levém sklepě vpravo a uvolnění přístupu k uzávěrům stoupaček topení (byty 2 + 1 kuchyň).

K ukládání soukromých věcí jednotlivých bytových jednotek neslouží společné prostory, ale přidělené sklepy.

Odpad ve sklepě Osv. 8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 8. 2019 – představenstvo BD přijalo stížnost pracovnice úklidu na obyvatele domu, že do krabic na letáky (u schránek) házejí odpadky. Dnes se jednalo o vchod Osv. 7.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 8. 2019 – oprava nefunkčního svítidla ve vchodu Osv. 7, 8. patro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. 7. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. 7. 2019 – oprava nefunkčního světla ve vchodu Osv. 7, sklep vpravo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. 7. 2019 – podpis smlouvy o dílo se společností ista Česká republika, s. r. o., na dodávku a montáž IRTN, měřičů tepla a vodoměrů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 6. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 6. 2019 – provedena odborná zkouška výtahů (cyklus 1x za 3 roky)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. 6. 2019 – proveden pravidelný měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. 6. 2019 – představenstvo převzalo od správce účetní dokumentaci BD za rok 2018 k založení do archivu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. 6. 2019 – oprava drhnoucího zámku vchodových dveří Osv. 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. 6. 2019 – provedena periodická elektrorevize přívodů výtahů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. 5. 2019 – proveden pravidelný měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 5. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. 5. 2019 – objednána oprava světla ve sklepě č. 1, Osv. 8; provedeno 29. 5. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. 5. 2019 

 – výměna trubky v technické místnosti Osv. 6 (příčina havárie vody)

– výměna protékajícího uzávěru vody v úklidové místnosti Osv. 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. 5. 2019 – objednána oprava vchodových dveří Osv. 7; opraveno 16. 5. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13. 5. 2019 – oprava svítidla ve sklepě Osv. 8 (vlevo)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 4. 2019 – byl proveden pravidelný měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 4. 2019 – provedena jarní deratizace ve společných prostorách domu (nařízeno vyhláškou města Vyškova)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 4. 2019 – vyžádána oprava nefunkčního ventilu TUV v úklidové místnosti Osv. 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 4. 2019 – provedena revize elektřiny ve společných prostorách a nouzových světel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. a 29. 4. 2019 – proveden pravidelný úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. 3. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. 3. 2019 – oprava světla v přízemí (u výtahu) Osv. 7 a zapnutí jističe elektřiny ve společných prostorách

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 12. 3. 2019 bude v domě probíhat výměna nouzového osvětlení na společných chodbách a následně budou provedeny elektro revize ve společných prostorách domu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. 3. 2019 – provedena oprava nefunkčních svítidel (Osv. 6 a Osv. 8) a výměna záložních baterií el. vrátného a zvonků ve všech vchodech

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 3. 2019 – únik vody z topení v BJ č. 9 Osv. 7 – řešeno přes HS Vyteza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 3. 2019 – objednána oprava nefunkčních svítidel (1x Osv. 6 – mezipatro 0-1, 1x Osv. 8 – mezipatro 5-6)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. 2. 2019 – pravidelné měsíční jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 2. 2019 – kontrola záložních baterií el. vrátného a zvonků ve všech vchodech, objednána výměna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. 2. 2019 – pravidelný měsíční úklid sklepů

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. 2. 2019 – havárie vody ve sklepě Osv. 6, odstraněno firmou Vyteza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. 2. 2019 – oprava nesvítícího světla v přízemí Osv. 7, zapnutí jističů osvětlení společných prostor a výtahu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. 2. 2019 – úklid sklepů (nebyl proveden v 01/2019)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. 1. 2019 – nahlášena závada na opraveném radiátoru v bytě č. 11, Osv. 7 (reklamace opravy) – závada odstraněna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. 1. 2019 – pravidelné jednání představenstva BD – obsah jednání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 1. 2019 – oprava nesvítícího světla na společné chodbě v 5. patře Osv. 7 (nahlásil p. Poč)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. 1. 2019 – byla provedena oprava vchodových dveří (u schránek) Osv. 8/7 (zatím bez samozamykacích prvků). U všech opravených dveří, je pouze optická signalizace otevírání dveří (svítí zelená kontrolka, "nebzučí" el. vrátný)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. 1. 2019 – montážní firmou byl stanoven termín zahájení prací na opravě dveří Osv. 8/7 na 21. 1. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. 1. 2019 – opakovaná urgence objednané opravy vchodových dveří; přesný termín dosud nebyl montážní firmou stanoven

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. 1. 2019 – na základě provedené opravy vchodových dveří Osv. 6 rozhodlo představenstvo BD ve spolupráci s KK BD o provedení repase všech vchodových dveří (u schránek) našeho domu. Požadavek na samozamykatelnou verzi dveří byl odeslán montážní firmě.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář